Изготвят две копия на Търновската конституция и реставрират Сребърната конституция.

Средствата за едното копие ще бъдат осигурени от бюджета на парламента, а за второто копие и реставрацията на Сребърната конституция - от народните представители.

Двете конституции се съхраняват при специални условия в архивохранилището на Централния държавен архив и се изнасят само при изключителни случаи, тъй като са уникални архивни документи.

По повод 140-ата годишнина на Търновската конституция двата оригинала бяха показани в София, Велико Търново, Бургас. Излагането им на естествени атмосферни условия обаче създава риск за дългосрочното им съхранение и води до ускоряване на процесите на стареене на хартията и окисляване на среброто. По тази причина ръководството на Държавна агенция "Архиви" е предложило да бъдат изготвени две мулажни копия на Търновската конституция и да бъде извършена реставрация на Сребърната.

Едното копие на Търновската конституция ще бъде предоставено на Народното събрание, а другото ще бъде съхранявано в държавния архив.

140 години Търновска конституция

140 години Търновска конституция

България отбелязва ключово събитие