На 31 октомври изтича срокът, в който лицата и семействата, нуждаещи се от целева помощ за отопление, могат да подават документи в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящия си адрес. Това съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

Кандидатстването за целево енергийно подпомагане за настоящия отоплителен сезон започна на 1 юли, а към 6 октомври заявления за помощи са депозирали над 265 000 лица и семейства. На почти 210 000 от тях вече са издадени заповеди за отпускане на целевата помощ, докато в 33 670 случая е било отказано.

Спрямо периода от 1 юли 2018 г. до 6 октомври 2018 г. за същия период през тази година се отчита увеличение на отпуснатите помощи за хората с увреждания, възрастните хора и най-вече онези от тях, които живеят сами.

Близо 250 000 домакинства се нуждаят от помощи за отопление

Близо 250 000 домакинства се нуждаят от помощи за отопление

Те ще получават по 93,18 лв. месечно