След решение на Общинския съвет в Садово, който с пълно мнозинство прие предложението на председателя на Общинския съвет и групата съветници от БСП за провеждане на допитването, на 13 октомври жителите на кметство Катуница ще гласуват на местен референдум добива на инертни материали в района.

Въпросът: "Против ли сте органите на местното самоуправление и местната администрация в Кметство Катуница и Община Садово да издават и съгласуват всякакви административни актове и разрешения от компетентността си, включително за изграждане на сгради на основно застрояване и за поставяне на преместваеми обекти, във връзка с концесия за добив на строителни материали - пясъци и чакъли от находище "Кацара", участък "Кацара2" в землището на с. Катуница, община Садово?"

Референдумът идва във връзка с Решение на Министерски съвет (85/9.02.2018 г.), с което е предоставена концесия за добив на инертни материали на дружеството "Арт Принт" ЕООД с концесионната площ 235.534 декара.

"Местните власти и жители на Катуница чрез писма, подписки и декларации изразихме своята категорична позиция против намеренията на фирмата, още на етап инвестиционно предложение, но не бяхме чути от компетентните органи. В непосредствена близост се намират още четири такива терена, на които и в момента се добиват пясъци и чакъли. Вследствие на аналогични дейности на територията на кметство Катуница има над 1000 декара унищожени земеделски площи, а подпочвените води (основен източник за напояване от зеленчукопроизводителите в района) са спаднали драстично." С тези доводи председателят на общинарите в Садово мотивира предложението за провеждането на местното допитване.

Според съветниците референдумът е най-демократичната форма за определяне на бъдещите действия на Общинския съвет, кметовете на общината и кметството и общинската администрация във връзка с този проект, както и най-подходящият начин за отчитане в цялост на мнението на хората, съобщиха от Общинския съвет в Садово.