Във връзка с публикации в медии и онлайн-пространството, Комисията за финансов надзор държи да уведоми българската общественост, че единственото вярно в тях е, че КФН наистина придобива два автомобила.

Те са предоставени от Агенция Митници като конфискувани от държавата моторни превозни средства. И двата автомобила са на възраст повече от 13 години.

КФН съобщава, че разполага с крайно амортизиран автомобилен парк и закупуването на нови моторни превозни средства, които могат да гарантират сигурен и безопасен превоз е крайно наложително.

Следващата година КФН организира събития, свързани с българското председателство на ЕС, с участието на бордовете на ЕСМА и ЕИОПА и има ангажименти по превоза на ръководителите на европейските регулатори. Новите автомобили не се ползват единствено от председателя на комисията и всяка вечер се паркират в служебния гараж на КФН.

Показаният на снимка в медийна публикация автомобил "Порше", черен на цвят, с номер 1111 изобщо не принадлежи на комисията.