КНСБ обяснява в своя позиция, че винаги защитават правата на всички хора с увреждания в България. В тази връзка приветстват вчерашния спокоен и коректен дебат по законопроекта за хората с увреждания, проведен под ръководството на социалния министър Бисер Петков.

Синдикатът поздравява министъра с този първоначален, но сериозен успех. Надяват се този тон да продължи и на днешната среща в Министерския съвет. Те приветстват и личния ангажимент на премиера да се обвърже с казуса и да покани всички организации на хората с увреждания, за да се обсъдят проблемите им и да се намери възможно най-доброто решение.

КНСБ подкрепя философията на проекта, но отчита, че той е само една добра основа, върху която да продължи развитието на системата, което да гарантира достоен живот на хората с увреждания.

Борисов обеща промяна за протестиращите хора с увреждания

Борисов обеща промяна за протестиращите хора с увреждания

Премиерът се среща с родители

Според КНСБ е необходима още работа, включително и по конкретни текстове от закона, за да успее намерението на социалното министерство да сложи ред в политиките. Те се надяват социалният министър Бисер Петков и впоследствие Народното събрание да продължат да бъдат справедлив арбитър между всички страни в дебата по темата.

Изключително важно е реформата да бъде подкрепена със сериозен финансов ресурс, особено в посока достъпна среда. Само така може да се постигне крайната цел - правата им да бъдат равни с тези на останалите български граждани, каквато е и целта на Конвенцията за правата на хората с увреждания, пишат в позицията си КНСБ.

Цитирани суми от порядъка на стотина милиона лева са крайно недостатъчни, затова те очакват политически ангажимент с перспектива от поне 5 години, който да осигури цялостно финансиране на основните права и нужди на хората с увреждания.

Над 400 лв. за хората с тежки увреждания, обеща Бисер Петков

Над 400 лв. за хората с тежки увреждания, обеща Бисер Петков

Работим, за да преустановят протестите

КНСБ припомнят свое предложение за създаване на Фонд за социална солидарност, в който да се трупа ресурс от данъци върху хазарта, вноски от фирмите и други източници и така да се подпомага финансирането на реформата, особено в частта откриване на работни места за хора с увреждания.

Те коментират, че това няма да стане еднократно с отпускането на определени средства. Трябва дългосрочен ангажимент, с участието на всички държавни и местни власти и най-вече министерствата на финансите, регионалното развитие, здравеопазването, образованието и разбира се на труда и социалната политика.

Според КНСБ е важна е ролята и на социалните партньори - работодатели и синдикати, които трябва да бъдат активна част от диалога по темата. Те призовават и бизнеса към повече активност в решаването на проблемите на хората с увреждания.

КНСБ заявява, че ще участва активно в такъв дебат, ще предлагат и ще аргументират решения, за да подпомогнат постигането на най-добри резултати с цел подобряване на живота на хората с увреждания.

Натискът на палатките даде ефект, доволни протестиращите родители

Натискът на палатките даде ефект, доволни протестиращите родители

Няма враждуващи лагери