Компенсации за замърсените им земи и мониторинг на здравния им статус искат гражданите от район Кремиковци. Това е заявил Тодор Славов  от екологично сдружение "Земята".

Писмо с исканията си те ще изпратят до председателя на Народното събрания и до премиера Бойко Борисов.

Гражданите от въпросния район искат да се осигури информационна карта на замърсените места и маркировка на планинските райони, която да ги обозначава за информация на туристите.

По думите на Славов до училището в Бухово е открито високорадиоактивно замърсяване, което трябва да се почисти. Той е посочил, че хората искат да им се платят обезщетения за замърсените земи, като в нотариалните им актове е вписано, че те нямат право да отглеждат зеленчукови и други култури за хранителна консумация.

Екологът е изтъкнал също, че отдавна не се прави здравен мониторинг, въпреки че показателите на смъртността и заболеваемостта са много високи. Той е посочил още, че чрез започнат от тях проект ще се опитат да направят карта на замърсяванията в България с база данни и връзки между комитетите, за да си помагат, използвайки международния опит".