На 9 януари сдружение "Енергийно бъдеще за България" стартира инициатива за набиране на средства за съхраняването на кораба музей "Радецки", която ще продължи до 3 март.

Необходимата сума за възстановяване на кораба е около 250 000 лева.

Той се намира на пристан в района на Козлодуйското пристанище.

Всяка година преди да възобнови плаванията си, той трябва да премине задължителен технически преглед. При последната инспекция от 7 март миналата година е констатирана необходимостта от извършване на доков преглед в кораборемонтен завод.

Ако ремонтът не бъде направен до 7 април тази година, корабът "Радецки" трябва да преустанови дейността си като плавателно средство.

Дарения се приемат само по банков път на следната сметка:

ДСК Банк ЕАД

ЦЧБ, гр. София, ул. "Московска" № 19

IBAN: BG23STSA93000024648152

BIC: STSABGSF

Сдружение "Енергийно бъдеще за България"