От 1 май отпада изискването магазините за хранителни стоки да осигуряват "коридор" за пазаруване на възрастни хора между 8.30 и 10.30 часа.

Това става ясно от заповед на здравния министър, издадена днес.

През май присъственото обучение на учениците от 5 до 12 клас ще се осъществява при спазването на следния график:

- на 5 и 7 май 2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;

- от 10 до 14 май 2021 г. присъствено се обучават учениците от 5, 6, 9, 11 и 12 клас

- От 17 до 28 май 2021 г. присъствено се обучават учениците от 6, 7, 8, 10 и 11 клас.

Графикът не се отнася за учениците от 5 до 12 клас, които се обучават в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания, които провеждат редовни присъствени занятия.

От 1 май спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Изключение се допуска за провеждането на спортни състезания на открито. В този случай публика е разрешена при заемане на 30% от местата, но не повече от 1 000 души на сектор, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски.

Отпада и ограничението за работа на заведенията за хранене и развлечения в часовия диапазон между 06.00-23.00 часа.