От Комисията за регулиране на съобщенията ще проверяват качеството на мобилния и фиксирания интернет. Това е един от параметрите на нов проект за почти 1 млн. лева, съобщиха от КРС, цитирани от БНР.

Проектът е свързан и с качество на услугата за достъп до интернет, с потребителските сигнали, оплаквания и запитвания. Потребителите ще получат нова услуга, която ще ги информира за цените и предотвратяване на несъзнателния роуминг.

Проектът "Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на Комисията за регулиране на съобщенията за подобряване на дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на административното обслужване" е на стойност малко под 1 милион лева по оперативна програма "Добро управление" с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 849 922 лева е европейското финансиране, а 149 986 лв. е националното съфинансиране. Реализирането ще е от подизпълнител, избран с обществена поръчка.

Проектът включва 4 дейности, които са разпределени тематично. По думите на Иван Димитров, председател на Комисията за регулиране на съобщенията измерването на качеството на интернет ще установи параметрите на услугата за достъп до интернет, която се ползва чрез фиксирани или мобилни мрежи.

"Механизмът за измерване ще се ползва и от КРС, за да следи изпълнението на регламента за мрежова неутралност от страна на доставчиците на услуги. ... Ще бъде използвана и информация от крайните потребители", каза Димитров.

Твърдят, че целта е максимално качество, за да гарантира и естественото използване на тази услуга и заплащането към доставчиците.

Ще се надгради и развие съществуващата информационна система "Лицензиране и регистри", чрез която КРС предоставя 26 електронни административни услуги, обясни шефът на КРС.

Към тази информационна система ще се разработи нов електронен модул за електронно администриране на потребителски сигнали, оплаквания и запитвания. Ще се извърши интеграция на информационната система с приложимите хоризонтални системи на електронното управление.

Поддържаните от КРС седем основни регистъра ще бъдат присъединени към средата за междурегистров обмен RegiX. Ще се подобри функционалността на регистрите и извършването на справки от тях. Съществуващите електронни услуги, предоставяни от КРС, ще бъдат присъединени към Единния портал за достъп до електронни административни услуги, пише в описанието на проекта.

По проекта ще бъде разработено уеб базирано приложение за сравнение на тарифи за електронни съобщителни услуги. Чрез приложението потребителите ще могат безплатно и на едно място да сравняват и оценяват различните оферти, предлагани от предприятията доставчици на електронно съобщителните услуги. Приложението ще дава възможност потребителят да избере най-изгодния за него тарифен план, съобразен с индивидуалните му нужди и потребности.

С мобилно приложение потребителите ще могат да контролират своето потребление. То ще се сваля от App Store и Google Play.

"Ще се разработи мобилно приложение, което ще регистрира в реално време всяко събитие - регистрация на крайното устройство на потребителя в мрежа от персоналния забранителен списък с държави и ще предупреждава потребителя за неволен роуминг на територията на България. Всяко регистрирано събитие от мобилното приложение ще се съхранява в база данни на КРС съдържаща информация за районите (градове, села, местности и др.), където е регистриран пограничен роуминг от крайно устройство, ползващо мобилното приложение. С цел информираност на потребителите на мобилни услуги, събраната статистическа информация за районите, в които са регистрирани случаите на несъзнателен роуминг в рамките на България, ще бъде визуализирана на разработена в рамките на проекта публична карта".

Срокът на проекта е 24 месеца, а част от дейностите ще започнат да се появяват преди крайния срок.