9% спад в смъртните случаи при пътно-транспортните произшествия (ПТП) в България се отчита за периода 2010 - 2016 година. Това стана ясно от съобщение от Европейската комисия за пътната безопасност. Статистиката е за смъртните случаи при ПТП на милион жители. За същия период в Европа се наблюдава спад с 19% на смъртните случаи при ПТП.

В България за 2010 година е имало 105 смъртни случаи при ПТП на милион жители. През 2015 и 2016 година жертвите са съответно 98 и 99, което прави намаление с едва 9% спрямо 2010 година.

За равносметка, в Малта за същия период броят на смъртните случаи при ПТП е намалял с 69%. Другите държави, които бележат голям напредък във войната по пътищата, са Португалия - 40% намаление, Литва (37%), Гърция (35%) и Испания (31%).

Най-лош показател в тази статистика има Швеция, където броя на загиналите при ПТП в периода 2010 - 2016 г. е намалял само с 1%. Но тук трябва и да се отчете броят на жертвите при ПТП - в Швеция за 2010 г. загиват 28 души на един милион население, а за 2016 г. - с един по-малко - 27 души. Припомняме, в България спадът е с 9%, но загиналите са близо 100 на един милион души.

Подобна е ситуацията и в Нидерландия, където спадът на жертвите е 3%, но в периода 2010 - 2016 г. средно загиват по 32 души на година на един милион население.

Притеснителни са резултатите на Словения и Финландия, където смъртните случаи при ПТП са спаднали съответно с 6% и 8%. В Словения през 2016 г. загиват 63 души на милион население, а в Финландия 45.

Според статистиката на ЕК за 2010 година най-много смъртни случай при ПТП на милион население е имало в Румъния - 117, Гърция - 112, България - 105, Латвия - 103 и Полша - 102. През 2016 година нещата стоят така - в Румъния са загинали 97 души или с 20 по-малко спрямо 2010 г. За 2016 в Гърция е имало 75 смъртни случаи на милион население, което е с 37 човешки живота по-малко. За същия период в България са загинали 99 души, което е само с 6 души по-малко от 2010 г. В Латвия и Полша загиналите са 23 по-малко.

С най-малък брой жертви на пътя остават Швеция и Великобритания. И в двете държави процентът на спад на смъртните случаи не е голям, но там загиват приблизително по 30 души на милион население както за 2010 г., така и за 2016 г.

Средно за ЕС може да се каже, че спрямо 2015 г. през миналата 2016 г. има спад с 2% на смъртните случаи при ПТП на милион население. През 2016 г. 25 500 души са изгубили живота си по пътищата на ЕС — с 600 по-малко, отколкото през 2015 г., и с 6000 по-малко, отколкото през 2010 г. По изчисления на Комисията още 135 000 са били тежко ранени.

Въпреки че се наблюдава обнадеждаваща тенденция, еврокомисарят по транспорта Виолета Булц заяви притеснението си, че ЕС може и да успее да постигне целта за намаляване наполовина на броя на смъртните случаи по пътищата между 2010 г. и 2020 г. Ето защо е необходимо да се работи повече в тази посока.

Ето и цялата таблица на ЕК. Тя представя смъртните случаи при ПТП на милион жители:

 

2010

2015

2016

20152016

 

2010 -2016

Белгия

77

65

56

-13 %

-24 %

България

105

98

99

0 %

-9 %

Чешка република

77

70

59

-16 %

-23 %

Дания

46

31

37

18 %

-18 %

Германия

45

43

39

-7 %

-12 %

Естония

59

51

54

6 %

-10 %

Ирландия

47

36

40

13 %

-11 %

Гърция

112

73

75

2 %

-35 %

Испания

53

36

37

2 %

-31 %

Франция

64

54

54

0 %

-13 %

Хърватия

99

82

73

-12 %

-28 %

Италия

 

70

56

54

-5 %

-21 %

Кипър

73

67

54

*

-23 %

Латвия

103

95

80

-16 %

-28 %

Литва

95

83

65

-22 %

-37 %

Люксембург

64

64

52

*

-6 %

Унгария

74

65

62

-6 %

-18 %

Малта

36

26

51

*

69 %

Нидерландия

 

32

31

33

4 %

3 %

Австрия

66

56

49

-11 %

-23 %

Полша

102

77

79

2 %

-23 %

Португалия

80

57

54

-10 %

-40 %

Румъния

117

95

97

1 %

-19 %

Словения

67

58

63

8 %

-6 %

Словакия

65

57

50

-12 %

-22 %

Финландия

51

49

45

-6 %

-8 %

Швеция

28

27

27

2 %

-1 %

Обединено кралств

 

30

28

28

1 %

-4 %

ЕС

63

51,5

50

-2 %

-19 %