Един ловец е загинал през ловния сезон 2023-2024, след като се е прострелял по невнимание. Това съобщиха от Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

От институцията уточниха, че през периода от 12 август 2023 година са задържани 8 законни оръжия, 15 звуковъзпроизвеждащи устройства, 31 боеприпаса, 26 кг дивечово месо, 95 нерегистрирани ловни трофея от сърна, дива свиня, елен лопатар и благороден елен.

Извършени са общо 55700 проверки по Закона за лова и опазване на дивеча.

Освен от служители на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите, голяма част от инспекциите са направени съвместно с органите на МВР, служители от държавните предприятия и техните поделения, с представители на ловните сдружения.

Проверени са ловни дружини, превозни средства, ловци и физически лица.

Констатираните нарушения на ловното законодателство са предимно за: ловуване без или с нередовни документи, ловуване в забранено място, използване на сачми над 6 мм, отстрелян неразрешен за лов дивеч, участие в лова с облекло без сигнален цвят.

През ловния сезон 2023-2024 г. бяха извършвани засилени проверки от страна на отговорните институции за спазването на правилата за безопасност по време на лов, мерките за биосигурност, противопожарните правила за опазване и защита на горските територии. За да бъде успешен ловният излет най-важни са дисциплината и отговорността на всеки участник, напомнят от МЗХ.

Към настоящия момент е разрешен индивидуалният лов на дива свиня, груповият лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча на мъжки и приплоди, индивидуалният лов на хищници и до 29 февруари - груповият лов на чакал извън горския фонд. До края на месеца се ловува и на фермерно произведени фазани и токачки, ондатра, нутрия и язовец, горски бекас и обикновена бекасина, мъжки, трофейно зрели муфлони, мъжки тибетски як, дива пуйка.

Проверките продължават, като служители от Изпълнителна агенция по горите проверяват и изпълнението на ловностопанските мероприятия в ловностопанските райони в страната.

Ловните дружинки искат регистър на бракониерите

Ловните дружинки искат регистър на бракониерите

Започва ловния сезон за пернат дивеч