Малките и средни предприятия да се подготвят за новия регламент за защита на личните данни. Това призова българският еврокомисар по цифрово общество Мария Габриел по време на конференция за защита на личните данни.

Регламентът за личните данни представлява солидна рамка за изграждане на доверие в цифровата среда, по мнението ѝ. 

Регламентът полага условията на бъдещата конкурентоспособност на европейските дружества. Той продължава защитата на данните, развивана в продължение на 20 години.

Новият регламент за личните данни засяга 80% от бизнеса в България

Новият регламент за личните данни засяга 80% от бизнеса в България

ЕК подготвя упътващи материали за бизнеса

С предложението се премахват припокриванията и се осигурява съгласуваност по отношение на глобите, компетентните органи

Регламентът е фундамент на реформата, обяви председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов. Личните данни вече са активна част от електронната търговия, която бележи бум. Затова е и нужна, според него, по-активна защита на личните данни

Караджов акцентира и върху добре подготвените кадри. С новия регламент се разширява териториалният обхват на европейските правила за защита на личните данни и те ще важат и за администратори, които не са установени в ЕС, но обработват лични данни на граждани, които се намират в ЕС.

Това ще важи в случаите, когато дейностите по обработване на данни от страна на такива администратори, са свързани с предлагането на стоки и услуги на физически лица, намиращи се в Съюза, независимо дали от субекта на данни се изисква плащане или наблюдението на тяхното поведение, доколкото това поведение са проявява в рамките на Съюза.

Общият регламент за защита на личните данни въвежда редица задължения за администраторите и обработващи лични данни, някои от които са изцяло нови и непознати в досега действащата правна уредба. Те са обработване на данните в съответствие с принципите за защита на личните данни, заложени в регламента, като е в състояние да докаже това (отчетност), осигуряване на защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране, определяне на длъжностно лице по защита на личните данни в изрично посочените от регламента случаи, поддържане на регистър на дейностите по обработване, за които отговаря.

Също така уведомяване на надзорния орган и субекта на данни в случай на нарушаване на сигурността на личните данни, както и документиране на всяко нарушение на сигурността на личните данни, в т.ч. фактите, свързани с нарушението, последиците от него, предприетите действия за справяне с нарушението, както и извършване на оценка на въздействието върху защитата на данните.

Комисията за защита на личните данни няма пари за командировки до Брюксел

Комисията за защита на личните данни няма пари за командировки до Брюксел

Недофинансирането било скандално