"Амнести интернешънъл" издаде основни препоръки за поставяне на правата на човека в центъра на всички мерки, които правителствата в Европа предприемат за справяне с пандемията от коронавирус.

Те включват действия за осигуряване на право на здраве, гарантиране на правото на подслон и достъп до водоснабдяване и канализация, както и мерки за защита на най-уязвимите обществени групи.

Ограниченията на някои от основните ни права се разпространяват в Европа почти толкова бързо колкото и самият вирус, заявява Мари Струтерс, директор на АИ за Европа. Тя е категорична, че не бива пандемията да се използва като претекст за дискриминация, репресии или цензура.

Организацията обръща внимание на специфичните условия, в които посрещат пандемията малцинствените групи, бежанците и търсещите убежище, както и затворниците, и призовава правителствата да вземат мерки за тяхната защита в съответствие с международните си ангажименти за спазване на правата на човека.

От "Амнести интернешънъл" настояват да се вземат предвид и специфичните рискове за жените, момичетата и децата, за които мерките за социално дистанциране могат да означават изолация в опасна среда с роднина или партньор насилник.

Организацията призовава правителствата да гарантират, че всички мерки за опазване на общественото здраве съответстват с техните задължения към правата на човека.