Екоминистерството за втори път върна доклада за оценка на въздействието върху околната среда за проекта за петролопровод "Бургас-Александруполис".

Причината е, че инвеститорът не е предоставил достатъчна информация за алтернативния вариант за претоварване на пристанището, информира БНР.

Първоначалният вариант беше за разтоварване чрез буйове, но е одобрен месец преди докладът за съвместимост със зоните от екомрежата "Натура 2000".

Припомняме, през ноември миналата година Министерство на околната среда и водите постави отрицателни оценки на доклада за оценка на въздействието върху околната среда и на приложения към него доклад за оценка на степента на въздействие върху зоните от „Натура 2000" (ОСВ) за Бургас - Александруполис в участъка му на територията на България.

Тогава от министерството посочиха, че в документацията по ОВОС не са разгледани равностойно двете алтернативи за претоварване на нефта. Основно бе разгледан вариантът "буйове" или т. нар. ЕЗП - единична закотвена платформа, откъдето нефтът ще се транспортира чрез подводни тръбопроводи до бреговата помпена станция за разтоварване в границите на Бургаския залив.

Приемането на ОВОС е ключовото условие на кабинета за участието ни в проекта.