Цифров модел на пешеходната мрежа в София показва всички столични пешеходни отсечки и пътеки. Проектът е на общинската инициатива "Визия за София" и е направен на база изследване в направление "Градска среда".

Проектът представя детайлно всички пешеходни отсечки на територията на град София и ги класифицира по типове. Добавени са и локации на публични обекти като детски градини, училища и спирки на градския транспорт, за да бъде разгледан чрез мрежата пешеходният достъп до тях.

Основната цел на изследването е да се постави основа на развитието на управлението на пешеходната инфраструктура в София чрез база данни в географски информационни системи.

Данните са създадени така, че да могат да се актуализират и доразвиват ефективно и непрекъснато.

Глобиха над 300 пешеходци в Търново

Глобиха над 300 пешеходци в Търново

Пътните полицаи ще са безкомпромисни към пресичащите неправилно

Като резултат от анализа на събраните данни става ясно, че голям процент от живущите в кварталите на София имат пешеходен достъп до детски заведения, училища и спирки на градския транспорт на по-малко от 400 метра от дома си.
В рамките на същия периметър от 400 метра 67.9% имат достъп пеша до детска градина, 49.7% - училище и 89.4% - спирка на обществения транспорт. За запазване и подобряване на тези резултати е необходим фокус върху осигуряването на пешеходна инфраструктура в кварталите със засилено жилищно строителство, се посочва в анализа.

Извадка от район "Люлин" например представя общ изглед, в който са маркирани с жълто тротоарите, с оранжево - различни видове алеи, с червено - видовете пресичания, с розово и лилаво - паркинги, със зелено - подлези.

Снимка 408048

Източник: Визия за София

В хода на анализа са локализирани 242 училища и 361 детски градини и ясли и са изчислени пешеходни изохрони, илюстриращи 400, 800 и 1 200 метрови отстояния от тях. Те отразяват съответно 6, 12 и 18-минутен пешеходен преход със скорост 4 км/ч.

По отношение на пешеходната достъпност до училища 560 445 души или 49.7% живеят на 400 метра, а други 483 367 или 42.9% - на 800 метра от училище. Общият процент от 92.6% показва добро пространствено разпределение на учебните заведения спрямо жителите в града.

Снимка 408050

Източник: Визия за София

Спирките на градския транспорт са сред обектите, които привличат най-засилен пешеходен трафик от и до тях. Изследването показва пространственото разпределение на спирки спрямо демографско покритие в определени райони.

Без временните и закритите спирки, общият брой на спирки в София е 1 893 според данните, предоставени от ЦГМ с актуалност към 25 октомври 2018 година.
От анализа става ясно, че 1 008 131 (89.4%) души живеят до 400 м от спирка, а още 115 938 (10.3%) обитават сгради на 800 м от спирка. Това значи, че общо 99.7% от жителите имат спирка на градски транспорт не по-далеч от 12 минути пеша от дома си.

Снимка 408051

Източник: Визия за София

Освен пешеходната достъпност има и други фактори, които оказват влияние за ползването на транспорта като честотата на преминаване, скоростта на придвижване, състоянието на превозните средства, връзките между отделните линии, видовете транспорт и др. Затова е разгледана и обслужеността на територията на града по брой линии на транспорта.

За районите с висока концентрация на население като "Младост", "Люлин", "Надежда", "Красно село" и ж.к. "Дружба" е видно, че освен периферно, те са добре обслужени откъм брой спирки и линии и вътрешно за територията на районите.

Поради тенденцията за пространствено развитие през последните години в отделни части от райони като "Триадица", "Лозенец" и "Студентски град", съществува необходимост от подобряване на транспортното им обслужване.

Анализът на връзките между подземния и наземния публичен транспорт показва, че повечето метростанции имат удобна връзка с доста спирки на други видове градски транспорт, през които преминават голям брой линии - "Лъвов мост", "Стадион Васил Левски", "Сердика", "Младост I", "Витоша", "Опълченска" и др.
За някои метростанции като "Жолио Кюри", "Ломско шосе" и "Джеймс Баучер" има по няколко спирки, обслужвани от 1 или 2 линии, на по-малко от 400 м разстояние. Метростанциите "Мусагеница" и "Младост III" имат най-близки спирки на наземен транспорт извън 6-минутния периметър (400 м), но са на разстояния под 800 метра.

Снимка 408052

Източник: Визия за София

Проектът обхваща и пешеходната достъпност до парковете в София. Анализите показват, че парковете са сравнително равномерно разпределени на територията на града. В някои от панелните жилищни комплекси липсват такива, но при тях фокусът може да се насочи към локалните градини и пространствата между сградите.
В "Люлин" и "Младост" обособяването на нови входове съответно към "Западен парк" и "Въртопо" е достатъчно начало за осигуряване на достъп до зелени площи преди да се мисли за създаване на нови.

Целият анализ може да намерите тук.

Борисов разпореди проверка за районите без обществен транспорт

Борисов разпореди проверка за районите без обществен транспорт

Да се мисли за промяна на модела препоръча премиерът