Литература за деца и жени са сред приоритетите в издателската дейност на главното мюфтийство. Това стана ясно по време на конференция на тема „Мюсюлманско изповедание 2016 – 2021”, организирана от Главното мюфтийство в София.

Приоритетът е заложен в плановете на мюфтийството и е в резултат на постъпили такива искания от страна на общността.

Пред News.bg главният секретар на мюфтийството Ахмед Ахмедов обясни, че детската литература е звено, което вероизповеданието предвижда да развие много по-обстойно, тъй като е пряко заинтересовано от образованието на подрастващите, за които е необходимо много по-методично и специализирано да бъдат представени религиозните тематики, сведени до морално-етични норми.

„Те трябва да бъдат поднесени и представени в интерактивен вариант”, обясни Ахмедов.

По думите му, за да достигнат посланията до най-малките, те трябва да бъдат поднесени интересно и дори да наподобяват комикси.

Ние имаме няколко детски книги и затова обявяваме конкурси за писатели, които да пишат по такива теми”, посочи Ахмедов. Щели да бъдат стимулирани различни образователни пособия, които да стимулират младите хора и да обогатят морално-етичните им представи.

1 милион са мюсюлманите у нас, мюфтийството започва да ги просвещава срещу радикалния ислям

1 милион са мюсюлманите у нас, мюфтийството започва да ги просвещава срещу радикалния ислям

Според главния мюфтия трябва да се обяснят ценностите и принципите на исляма

Заложената като приоритет женска литература има за цел подпомагането на жените в общността. Ахмедов обясни, че жените като майки и носители на моралните ценности, свързани със семейството, имат нужда от разбирателство и възможност за споделяне пред други жени, които имат утвърден авторитет в общността.

„Ние желаем да подкрепяме майките и младите семейства за това как религията е естествена част от семейния живот”, заяви Ахмедов. Тази политика е необходима, за да могат жените да съвместяват семейния и трудовия живот, да се утвърди ново място на жената в обществото, тоест тя да бъде образована и същевременно социално ангажирана.

Главният ни мюфтия амбициран да покаже реалното лице на исляма

Главният ни мюфтия амбициран да покаже реалното лице на исляма

Да не се допускат в България радикално мислещи елементи

Създаването на интернет радио и телевизия е друг приоритет на мюфтийството, с който се цели да бъдат обхванати младите хора. „Не сме намерили нито хората, нито ресурса, нито базата, но сме планирали да започнем с интернет радио”, обясни главният секретар на мюфтийството.

Изповеданието предвижда през годината няколко различни инициативи, с които да популяризира своите политики – „Седмица на образованието”, „Седмица на сирака”, „Месец на курбаните”, с които генерира дарителство, както и организирането на изложби.

Благодарение на мероприятието, посветено на сираците, до момента са събрани около 100 хил. лв., с които годишно се подпомагат близо 200 деца.