Джамиите и месджидите в страната възстановяват обичайната си дейност от 15 май след изтичане на извънредното положение. Заповедта за това е издадена от Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи на базата на решение на Висшия мюсюлмански съвет.

Заповедта е до всички районни мюфтийства. Те възстановяват нормалната си дейност при спазване на условията, валидни до отминаване на опасността от заразяване с COVID-19.

Всички джамии и месджиди се откриват за намаз с джемаат (колективно) от 15 май 2020 година с джума намаз (петъчна молитва).

Преди да се открият джамиите, те трябва да се стерилизират и дезинфекцират преди и след намаз с джемаат.

Не се препоръчва използването на местата за абдест (ритуално измиване).

Изискванията към вярващите, които отиват на джамия са:

Хутбетата (проповедите) по време на джума намаз да бъдат с максимално кратко съдържание.

Да не се допуска влизането без предпазна маска.

Да се спазва социална дистанция между кланящите се от метър и половина.

Хронично болни, хора в рискова група и със слаб имунитет да не посещават джамиите за намаз, тъй като за тях не е фарз в епидемиологична ситуация.

При влизане в джамията ръцете се дезинфекцират с дезинфектант, който се намира в близост до входната врата.

Не се препоръчва ръкуването и прегръщането след намаз

Джамиите остават отворени, но се влиза поединично

Джамиите остават отворени, но се влиза поединично

Взети са всички мерки според главния секретар на Главното мюфтийство

Да не се провеждат лекции преди и след намаз.

Да не се организират масови религиозни мероприятия като ифтар (благотворителна вечеря), мевлид, мукабеле, никях, сюннет (обрязване на момчетата) и др.

Препоръчва се байрам (празничен) намаз да се изпълнява на открито място.

Районните мюфтийства да инструктират имамите и мюсюлманските настоятелства за отговорността им за спазване на взетите решения до отминаване на опасността от заразяване с COVID-19.

Решението важи до отмяната му от Висшия мюсюлмански съвет или издаването на специална заповед от главния мюфтия, съобщиха от мюсюлманското вероизповедание.

Мюфтийството призова да се спазва карантината

Мюфтийството призова да се спазва карантината

Болните и лицата след 60-годишна възраст да не посещават джамиите