Социалното министерство разяснява осигуровките на българите, които работят в Кипър. Информационният ден е на 23 октомври 2019 г. Сънародниците ни могат да се консултират от 9 до 14 часа в сградата на Посолството на България в Никозия.

Заинтересованите български граждани ще бъдат информирани за осигурителните отношения и процедурите по потвърждаването на осигурителен стаж в различни държави-членки на ЕС за различните осигурителни рискове.

Консултациите ще бъдат насочени към различните видове обезщетения, получавани въз основа на осигурителен принос като обезщетения за старост (пенсии), безработица, майчинство, инвалидност и др. 

България и Република Кипър заедно търсят излизане на трети пазари

България и Република Кипър заедно търсят излизане на трети пазари

Членството в ЕС е солидна база за партньорство

Ще бъдат разяснени практически въпроси относно процедурите за удостоверяване на осигурителен стаж и спецификите за изчислението му в Кипър. В информационния ден ще се включи Мариос Димитриадис, експерт в Министерството на труда, социалните грижи и социалното осигуряване на Кипър.

От МТСП уточняват, че службата по трудови и социални въпроси е базирана в Атина, Гърция, но консултира и подпомага българските граждани в Кипър за трудово-осигурителни въпроси. Това е в рамките на координацията на системите за социална сигурност на държави-членки на Европейския съюз, каквито са България и Кипър.

Консултациите ще бъдат на адреса на българското посолство - 13, Konstantinou Paleologou, 2406, Engomi, Nicosia.