245 774 са регистрираните безработни в бюрата по труда в края на август, съобщават от Агенцията по заетостта.

Спрямо юли намалението е с 12 779 души, а увеличението спрямо август 2019 г. е със 73 131 души.

Равнището на регистрирана безработица в страната през август е 7.5%, като се отчита спад от 0.4% спрямо юли и ръст с 2,2% спрямо година по-рано.

През август в бюрата по труда са се регистрирали нови 24 063 безработни. Освен тях, други 862 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта.

Броят на започналите работа безработни през миналия месец е 23 548, като 76.7% от тях са устроени в реалната икономика. Излизащите от регистъра на безработните поради започване на работа са само с 515 по-малко отколкото влезлите новорегистрирани. За сравнение, през същия месец на предходните 4 години статистиката на Агенцията по заетостта показва, че входящият поток новорегистрирани е надвишавал над десет пъти броя на постъпилите на работа. През 2019 г. те са били със 7 133 повече от напусналите бюрата по труда поради започване на работа. През изминалия месец и 364 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили работа чрез бюрата по труда. Спрямо август 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа безработни - с 62.3%. Най-много започнали работа се отчитат в сектора на преработващата промишленост - 20,2% от всички започнали работа, следвани от хотелиерство и ресторантьорство - 14,1%, търговията, ремонта на автомобили - 13,9%, държавно управление - 11,9%, строителство - 5,5%, и др.

Мярката 60/40 ни спасила от 14% безработица

Мярката 60/40 ни спасила от 14% безработица

Сачева е доволна, че намаляват работещите без трудов договор

Работа на субсидирани работни места са започнали 5 488 безработни от рисковите групи - 2 730 по програми и мерки за заетост и 2 758 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Най-масово работа е осигурена по 28-те регионални програми за заетост и по схемата "Заетост за теб" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Над 4 100 търсещи работа през месеца са се включили в подновените изнесени групови форми за предоставяне на услуги като мобилни бюра по труда, трудови борси, дни на работодателя и др. Други над 6 521 безработни пък са взели участие в групови мероприятия за професионално и кариерно консултиране, Ателие за търсене на работа, мотивиране за активно поведение на пазара на труда. В присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд, през месеца са включени 1 602 безработни.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през август са 18 048. Те са с 4,7% повече от заявените през август миналата година. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (23.7%), следват образованието (16.4%), хотелиерството и ресторантьорството (14.6%), административните и спомагателните дейности (13.2%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (8.8%) и строителството (5.7%).

Най-търсените професии през месецa са: преподаватели; персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); монтажници; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии; персонал, полагащ грижи за хората; помощници при приготвяне на храни и др.