Намалява делът на потребление на цигари без бандерол през първото полугодие на 2020 г. Това показват резултатите от първите две тримесечия на 2020 г. от изследването на празните опаковки от цигари, с които се изследват нивата на незаконна търговия. Изследването се провежда в България по поръчка на петте тютюневи компании от "Инициативата срещу незаконната търговия".

Събирането на празните опаковки през 1-во тримесечие на 2020 г. е станало непосредствено преди настъпване на епидемичната обстановка. Второто тримесечие опаковките са събрани с известно забавяне, но е осигурена съпоставимост с периодите от предходните години. "Инициативата" се провежда от 2007 г. и не е прекъсвало до днес.

Отчетените нива и през двете тримесечия на 2020 г. са по-ниски спрямо нивата от края на миналата година: за 1-вото тримесечие на 2020 г. е 1,8%, за 2-рото тримесечие е 2,6%, при 3.1% за последното тримесечие на 2019 г.

Независимо от устойчиво ниския дял на цигари без български акцизен бандерол на пазара, има няколко тенденции, които остават налице на пазара.

Снимка 502786

Източник: Инициативата срещу незаконната търговия

Минимално е увеличението на фалшификатите на известни международни марки. Както и в предишните вълни от проучването, отново сред празните опаковки се появяват непознати и неизвестни марки от типа illicit whites, които дават индикация за съществуващи канали, които променят предлаганите разновидности.

В основната извадка от 20 града има градове с нулево ниво на потребление на незаконни цигари - Асеновград и Велико Търново през двете тримесечия, а Шумен - през 1-во тримесечие на 2020 година. Градовете Пазарджик и Добрич, обаче, са с данни, които ги поставят в топ градовете с най-високо незаконно потребление, което заслужава внимание от страна на контролните органи.

В допълнителните градове, в които се проследяват нивата извън основната извадка, делът на незаконни цигари в Свиленград е доста динамичен във времето и към настоящия момент не може да се оформи ясна тенденция, тъй като през 1-во тримесечие нивото е било сравнително ниско - 5%, но през 2-ро тримесечие много по-високо - 23%, показва изследването.

Компаниите от "Инициативата срещу незаконната търговия" вярват, че поставеният фокус от институциите върху борбата с контрабандата дава дългосрочни резултати, включително и в усложнената епидемична обстановка, с което успешно се защитават приходите в бюджета. Поддържането занапред на постигнатите ниски нива на нелегалната търговия заедно с осигуряване на предвидимост в регулаторната среда са ключови за стабилността на пазара и събираемостта на приходите.

Инициативата за борба с незаконната търговия" започва през 2010 г. В нея участват Бритиш Американ Табако Трейдинг България ЕООД, Булгартабак Холдинг АД, Джапан Табако Интернешънъл България ЕООД, Импириъл Табако България ЕООД и Филип Морис България ЕООД , като нейна основна цел е да подпомага правоприлагащите органи в България в борбата срещу незаконната търговия с цигари чрез обмен на данни и други дейности.

Проучването се възлага на независима изследователска агенция от 5-те тютюневи компании, които са част от "Инициативата за борба с незаконната търговия с цигари"и се осъществява ежегодно за последните 10 години по метода на анализ на празни опаковки от цигари, събирани в 20 големи града на страната с над 47% от населението в България.