Близо 2 800 фирми са поискали подкрепа с оборотен капитал във фаза 3 на програмата, съобщават от Националната агенция по приходите.

Общият размер на поисканата безвъзмездна финансова помощ е почти 30 млн. лв. Дружествата, засегнати от противоепидемичните мерки са подавали заявления до 16.30 ч. на 22 юни 2021 г., когато е изтекъл крайният срок.

НАП ще изплаща средствата през следващите седмици, а одобрените кандидати ще бъдат оповестявани в сайта на приходната агенция.

Отпускат нови 55 млн. лв. за фирми, засегнати от мерките

Отпускат нови 55 млн. лв. за фирми, засегнати от мерките

Формулярите за кандидатстване ще се подават отново по електронен път

Трета фаза на програмата е свързана с удължаване подпомагането със средства за оборотен капитал на фирмите с преустановени дейности или обекти за периодите от 22 до 31 март 2021 г. или до различни дати през април 2021 г., съобразно заповедите на министъра на здравеопазването.

По първите две фази на програмата за осигуряване на оборотен капитал чрез безвъзмездни средства са изплатени близо 120 млн. лева, припомнят от НАП.