Незаконно сметище е открито в защитената местност "Чинар дере" край асеновградското село Тополово.

То е намерено от експерти от РИОСВ-Пловдив, съобщи радио Пловдив.

Отпадъците са замърсили минаващата в местността река.

Установено е още, че в границите на защитената територия не са поставени табели, информиращи за статута й и за режимите в нея. Защитената местност е обявена, за да се опази едно от последните естествени находища на източен чинар.

Тя се стопанисва от Държавното горско стопанство и от община Асеновград. На директора на стопанството и на кмета на общината са дадени предписания местността да бъде почистена и да се поставят информационни табели.