Националния осигурителен институт пусна допълнена версия на електронната услуга "Изчисляване на прогнозна пенсия".

Публикувана е и актуализираната методика за изчисляване на индивидуалния коефициент за пенсиите, отпуснати с начална дата след 31 декември 2018 г.

Новите варианти на електронната услуга и методиката отразяват промените в Кодекса за социално осигуряване, приети в края на миналата година, и в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, обнародвани през май тази година, с които е определен нов начин за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент на лицата, които са родени след 31 декември 1959 г. и са осигурени в универсален пенсионен фонд.

Промените влизат в сила от 1 септември 2021 г.

НОИ пуска калкулатор за изчисляване на пенсиите

НОИ пуска калкулатор за изчисляване на пенсиите

Той ще ориентира бъдещите пенсионери коя методика да използват

От НОИ посочват, че бъдещите пенсионери вече могат да проверят приблизителния ефект от тяхното прилагане въз основа на прогнозните стойности, изчислени чрез е-услугата.

Индивидуалният коефициент е един от елементите, на базата на които се определят размерите на пенсиите, свързани с трудова дейност. Намалението му отразява обстоятелството, че родените след 1959 г. се осигуряват за държавна пенсия с по-нисък размер на осигурителната вноска за риска "старост", тъй като част от нея постъпва в универсален пенсионен фонд с цел получаване на втора допълнителна пенсия. То е строго индивидуално и корекцията зависи пряко от осигурителната история на лицето и конкретните му периоди на осигуряване, поясняват от Института.

19 000 души изчислиха бъдещата си пенсия с е-калкулатора на НОИ

19 000 души изчислиха бъдещата си пенсия с е-калкулатора на НОИ

От пускането на е-услугата през май досега

Новият начин за изчисляване на намалението на индивидуалния коефициент ще влезе в сила от началото на септември 2021 г. При него се вземат предвид: трансферът от държавния бюджет в размер 12% върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г. включително - при определяне размера на вноската за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване за трета категория труд, за родените преди 1 януари1960 г.; броят на месеците, през които лицето е осигурявано в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, определена като брой месеци с осигуряване в държавното обществено осигуряване, като месеците с осигуряване в универсален пенсионен фонд и в държавното обществено осигуряване са календарните месеци, за които са внесени или дължими осигурителни вноски.

Целта на промените е да се постигне по-малко по размер намаление на индивидуалния коефициент и съответно по-висок размер на пенсията.