За втора поредна година Националният осигурителен институт стартира проучване за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на информацията - адекватност, точност, навременност, достъпност, яснота и сравнимост.

Целта е да бъде осигурено високо качество на статистическата информация, която НОИ публикува.

"При администрирането на различните видове пенсии, парични обезщетения и помощи Националният осигурителен институт управлява публичен ресурс от над 11 млрд. лв. Следвайки възприетата си визия, организацията има задължението да гарантира максимална прозрачност на резултатите от управлението на държавното обществено осигуряване", подчертават от институцията.

Поради тази причина от НОИ очакват препоръки от гражданите относно информацията за администрираните социалноосигурителни фондове. Ррезултатите от проучването ще бъдат публикувани на интернет страницата на Националния осигурителен институт.

Всеки желаещ може да се включи в проучването, като попълни анкетна карта, намираща се на следния линк: http://www.noi.bg/aboutbg/st/statistic/401-evaluationnssistatistics.

Анкетната карта е достъпна и на интернет страницата на Националния осигурителен институт, раздел "Статистика и анализи", рубрика "Статистика" (http://www.noi.bg/aboutbg/st/statistic).

Крайният срок за попълването й е до 18 октомври.