Правителството прие Постановление за приемане на Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност.

Целта е да се стимулира даряването на храни и да се намали разхищението им. По този начин ще се създаде възможност храната, която не се е превърнала в хранителен отпадък и все още е годна за консумация, да бъде оползотворена и социално преразпределена за нуждаещи се.

Определени са условията, изискванията и отговорностите на всички, които участват в дейностите по хранително банкиране - бизнес оператори, оператори на хранителни банки, контролен орган. Освен това са разписани условията, при които операторът на хранителна банка може да приема от бизнес оператори годни за консумация храни непосредствено преди изтичане на срока за годност. Те могат да се предоставят и на нуждаещи се и на лица, предоставящи социални услуги. Така ще се предотврати разхищението на годна за консумация храна.

С Наредбата се регулират условията, при които храни, иззети от Българската агенция по безопасност на храните, могат да бъдат предоставяни за хранително банкиране.

Спешно улесняват даряването на храна

Спешно улесняват даряването на храна

Институциите постигнаха съгласие