Зад повечето от одобрените проекти за строителство по Северното Черноморие не стоят реално инвеститорски намерения.

Заради одобрени проекти Европейската комисия предприе наказателна процедура.

„Собствениците на земя са решили да отчуждят тези земи, да направят проекти и след това да продадат много по-скъпи земите. Но реално зад проектите не стоят пари и инвестиционни намерения", обясни министър Нона Караджова.

И по другата наказателна процедура, екоминистерството вече представило в ЕК мерките, които предприема, за да не се допусне повторно замърсяване.