Домашното насилие при деца в семейството се определя като изключително сериозен проблем. Разработени са програми за обучение, насочени към специални услуги, като проучването на практиката в страната показва, че има недостиг на взаимодействие, особено между структурите на закрилата и правосъдието. Те работят самостоятелно, практиките на обединяване при тях са единични. Има недостиг на компетентност по отношение на директната работа с децата, преживели насилие. Това заяви проф. Нели Петрова, председател на УС на Сдружение "Институт по социални дейности и практики" на пресконференция в БТА, където бе представен проектът "Бодрози", реализиран заедно с Фондация "Анимус".

По проекта ще има заключителна регионална конференция "Зовът на децата при затворените врати" този четвъртък и петък - 2 и 3 декември. Там ще се представят реални цитати от деца от практиките на специалистите.

Проект "Бодрози" (Bodrozi) представлява реакция при случаи на домашно насилие на деца на национално ниво, финансиран от програма "Права, равенство, гражданство (2014 - 2020)" на Европейския съюз. Проектът се реализира на територията на цялата страна през периода октомври 2019 - декември 2021 година и бе подкрепен от институциите, ангажирани със закрилата на децата, пострадали от насилие. Над 1000 професионалисти са обучени по проекта.

Насилието над деца в семейството е най-често срещано, според статистиката

Насилието над деца в семейството е най-често срещано, според статистиката

Приеха Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца до 2020 г.

Катя Кръстанова, председател на Асоциация "Анимус" уточни, че проектът има за цел да постави гледна точка върху домашното насилие и да популяризира иновативната услуга - Детски център за застъпничество и подкрепа и закрила.

Петя Димитрова, координатор на проекта поясни, че "Бодрози" е национален проект, в който са взети данни от МВР, МП, АСП, както и от три града, където се изпълнява услугата Зона "Закрила" - Монтана, София, Шумен. Данните показват, че са достигнати както малки градове, така и големи, обсъдена е темата за щадящия разпит и сините стаи. Психологът Чомарова анализира, че при срещите е установено, че децата не искат бащите им да отиват в затвора, а насилието да спре и подчерта, че винаги при домашното насилие на деца най-важни са желанията и интересите на детето. Насилието е по-голямо в по-малките населени места, отколкото в големите градове, сочат данните.

Катя Кръстанова от фондация "Анимус" поиска повишаване на капацитета на системата за закрила по отношение на насилието срещу деца на територията на цялата страна и посочи, че по проект "Бодрози" са обучавани служители, които да участват и в подкрепата на родителя, да се съдейства за спиране на насилието, да се работи съвместно с органите, които поставят закони, срещи с пострадалото дете, срещи с психолог, след което се решава най-често детето да се връща в същата среда, където има насилие, за да се реши проблемът чрез задаване на подходящи въпроси.

Все повече сигнали за насилие над деца у нас

Все повече сигнали за насилие над деца у нас

80% от докладваните случаи са били в семейна среда

Специалистът обясни още, че в разговорите и срещите са поканени полицаи, прокурори, съдии, социални работници, здравни работници и хора от всички заинтересувани от темата домашно насилие институции, но са се отзовали много малко както представители на образователни институции, така и здравни. Изпратени са покани до всички РУО в страната, а са се отзовали едва 33, като единствен добър пример е община Смолян, която е изпратила 7 педагогически съветника. Има голяма нужда от обучение на представителите в образователната сфера, където ясно личат случаите на домашното насилие, те трябва да сигнализират, тъй като децата показват симптоми в клас и в училище, но много пъти биват наказвани, вместо подкрепяни. Същото важи и за здравните заведения, изпратени са им покани и според статистиката са се отзовали само 7 лекари.

В заключение Катя Кръстанова иска 47 НС да се погрижи за приемане на промени в Закона за защита от домашно насилие.