Насилието над деца при 65% от случаите в България, става в семействата. Това показва процентът от всички регистрирани случай.

Официалната информация, е цитирана в мотивите на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020). Програмата бе приета по-рано днес на заседание на служебното правителство "Герджиков".

В 3 града обучават деца и учители за разпознаване на домашното насилие

В 3 града обучават деца и учители за разпознаване на домашното насилие

Увеличават се случаите на насилие на порасналите деца над техните родители

В България с най-голям относителен дял е насилието над деца, извършвано в семействата - 65% от всички регистрирани случаи. Следва насилието, проявено на улицата и в училище. През 2015 г. отделите "Закрила на детето" са работили по 1839 случая, като 752 са новооткритите.

Увеличават се случаите на домашно насилие в Хасковско

Увеличават се случаите на домашно насилие в Хасковско

Дори след ограничителна заповед агресорите се връщат при жертвата

Значително е нараснала популярността на "горещия телефон" за деца - 116 111, към Държавната агенция за закрила на детето. На него през миналата година са приети 108 852 обаждания - най-високият брой, регистриран от старта на линията през 2009 г. Само за една година с близо 40% са се увеличили подадените сигнали за деца в риск, което показва, че линията е все по-разпознавана като място, на което да се потърси помощ или да се подаде информация за дете в трудна ситуация.

Равнодушните са най-опасните свидетели на насилие, твърди психолог

Равнодушните са най-опасните свидетели на насилие, твърди психолог

Насилие между подрастващи винаги е имало, убеден специалист

Програмата представлява национална рамка за координация между държавните органи, представителите на гражданското общество и неправителствения сектор във връзка с необходимите мерки за превенция на насилието във всичките му форми.

16-годишна насочи пистолет към съученичка заради пост във Фейсбук

16-годишна насочи пистолет към съученичка заради пост във Фейсбук

Девойката може да получи до 2 години лишаване от свобода

Документът съдържа осем приоритетни области. Акцент е поставен върху повишаването на ефективността на мерките за закрила и за създаване на ефективна система за превенция на домашното и сексуалното насилие над децата.

Набляга се върху необходимостта от разработване на нови и популяризиране на съществуващите към момента механизми, вклчително националните телефонни линии, чрез които децата да могат да сигнализират навреме за съществуващи проблеми, за да не се стига до акт на насилие.

Момиче в болница след като съученичка й блъскала главата в масата

Момиче в болница след като съученичка й блъскала главата в масата

Няма опасност за живота на момичето

В стратегическия документ са заложени също дейности за мониторинг и подобряване на взаимодействието между институциите и организациите в работата по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.

Родителите на Симона биеха сина ми, твърди бащата на убиеца на ученичката в Сливен

Родителите на Симона биеха сина ми, твърди бащата на убиеца на ученичката в Сливен

Митко никога не употребявал цигари, наркотици, алкохол. Не се е занимавал и със сводничество. Работеше постоянно във фермата

Приета беше и Националната програма за 2017 г. за закрила на детето. Документът се фокусира също върху осигуряването на равен достъп до образование и здравеопазване и създаване на условия за развитие на подрастващите в сигурна и безопасна среда. С приемането на програмата се търсят решения и на предизвикателствата, свързани с непридружените деца-бежанци, търсещи или получили международна закрила в страната.

Сред най-важните задачи в документа е продължаването на процеса на деинституционализация на грижата за деца и изпълнението на Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България". Заложени са и конкретни дейности за мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.