Обучение на учители и ученици как да разпознават домашното насилие, започват от "Български фонд за жените". Програмата е за София, Плевен и Стара Загора.

Проектът, подкрепен от Министерството на правосъдието, цели да развие чувствителност у подрастващите към проблема чрез обучения на учители и ученици в трите града.

Увеличават се случаите на домашно насилие в Хасковско

Увеличават се случаите на домашно насилие в Хасковско

Дори след ограничителна заповед агресорите се връщат при жертвата

Според статистиката, в България всяка четвърта жена е жертва на домашно насилие. Според доклад на фондация "Партньори - България" от септември 2016 г. цифрата е още по-притеснителна - една от три жени търпи насилие в дома.

Това оставя тежък психологически отпечатък върху хилядите деца, свидетели на различни видове агресия. Огромен е рискът те да започнат да приемат за нормално всекидневното насилие у дома, защото не познават друга реалност, както и да пренесат насилието от вкъщи в училище.

Глобиха майка, набила директорка на детска градина

Глобиха майка, набила директорка на детска градина

Нападнала я в гръб с викове, че не иска повече да плаща

В отговор на стряскащите статистики, през април 2016 г. България подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция).

Това е фундаментален документ за справяне с проблема, който съдържа редица препоръки, мерки и конкретни действия. Конвенцията съветва да се предприемат стъпки в три тематични области: превенция, преследване на извършителите и предоставяне на качествена и навременна закрила на жертвите.

Агресивна майка наби шестокласничка в Пловдив

Агресивна майка наби шестокласничка в Пловдив

Заради конфликт между пострадалата и дъщерята на побойничката

Именно образованието за повишаване на чувствителността на подрастващите по проблема с домашното насилие е най-добрата, дългосрочна и устойчива превенция на насилието, според документа, чиято ратификация предстои.

В момента в България няма въведен предмет или цялостна програма, насочени към изграждане на знания на учениците от всички класове по тази тема.

Проектът на Български фонд за жените цели именно да предложи учебно съдържание, подходящо за учениците от начален, среден и гимназиален курс, относно разпознаването и противодействието на домашното насилие и да изгради капацитет у техните учители да разбират и говорят свободно по темата с децата.

Областите София, Стара Загора и Плевен са специално подбрани за изпълнение на проекта с цел представителство на столица и градове от Северна и Южна България. Населението на трите области възлиза на почти два милиона, като проектът цели да достигне и до по-малки населени места, чрез посредничеството на големите областни градове.

Хората, които живеят в малки селища, се намират в среда, в която патриархалните модели на съжителство са силно разпространени и широко споделени, а често и съпроводени с насилствени взаимоотношения в семейството.

25 ноември е  Международният ден за елиминиране на насилието срещу жените

25 ноември е Международният ден за елиминиране на насилието срещу жените

Обявен е с Резолюция на Общото събрание на ООН от 17 декември 1999 г.

В последните няколко години, данните на неправителствени организации, предоставящи услуги на пострадали от домашно насилие лица, сочат, че се увеличават случаите на насилие на порасналите деца над техните родители, както и насилието над жени и деца в малките населени места.

Местоживеенето до голяма степен обуславя достъпа на пострадалите от домашно насилие до качествени услуги. В малките населени места домашното насилие се възприема като частен проблем, за него не се говори открито и много често общността вменява вина на жертвите за това, че сами предизвикват насилие.

Равнодушните са най-опасните свидетели на насилие, твърди психолог

Равнодушните са най-опасните свидетели на насилие, твърди психолог

Насилие между подрастващи винаги е имало, убеден специалист

Изследванията са категорични, че децата, които живеят в ситуация на насилие, стават впоследствие или жертви, или възприемат насилието като единствената възможна стратегия за справяне с кризисни житейски ситуации или като стратегия за успех.

Образованието по темата за домашното насилие е най-устойчивата превенция и най-успешният инструмент за прекъсване на порочното възпроизвеждане на насилието от поколение на поколение.

Връзката между домашното насилие и насилието в училище коментира Надежда Дерменджиева, изпълнителен директор на "Българския фонд на жените" пред БНР.

"Категорично, ако едно дете израсне в семейство с насилие, независимо дали към майката или към бащата, или от единия партньор към другия, има риск то да приеме това за нормално, за една нормална реалност. То не познава реалността без насилие и е възможно да пренесе тази реалност в училище - да бъде агресивно или самото то да стане жертва на насилие. Категорично бих свързала двата проблема, като не изключвам и насилието, което виждаме по медиите", заяви Дерменджиева.

Дете, което разпознае, че у дома има домашно насилие, може да потърси помощ. Има такава гореща телефонна линия в България. Има специална линия за деца, така че отново процентът на хората, които биха се спасили от насилие, ще се повиши.