Омбудсманът Диана Ковачева изпраща препоръка до социалния министър Бисер Петков във връзка с проблемите при формирането на размера на пенсиите от втория стълб на пенсионното осигуряване.

Това съобщи тя пред журналисти в Брюксел, където взема участие в Годишното общо събрание и конференция на Европейската мрежа на националните институции за защита правата на човека /ENNHRI/.

Общественият защитник ще настоява да не се допуска противопоставяне между първия и втория стълб на осигуряване, за да се гарантира доверието на гражданите в пенсионната система и да се минимализират рисковете. Също така и държавата да намери вариант за контрол върху средствата, които се разпределят от частните фондове, както и за начините, по които се гарантират правата на гражданите по отношение на пенсионната система.

Припомняме, че по-рано днес за същото призова и бившият социален министър Иван Нейков.

Иван Нейков: Да не противопоставяме първи и втори стълб за пенсиите

Иван Нейков: Да не противопоставяме първи и втори стълб за пенсиите

В различните пенсионни фондове са събрани 15 млрд. лева

Основната тема на форума бе посветена на социалните и икономически права на гражданите, а един от въпросите, които се дискутираха, бе как омбудсманите да работят в добро сътрудничество с институциите, така че да се гарантира по-ефективното им упражняване.

Доц. Ковачева запозна колегите си с конкретен пример от своята работа, свързан неизплатените взънаграждения на работници и служители, жертви на некоректни работодатели.

"Само за първите 10 месеца на тази година са изплатени над 4,5 млн. лв. на над 3 000 служители. А за последната година и половина, откакто промените са в сила, са изплатени над 11 млн. лв.", подчерта омбудсманът.

Тя припомни, че освен изплащането на забавени възнаграждения, промените позволяват на работници и служители да извадят сами изпълнителен лист срещу работодателя си на база на констативен акт, изготвен от Инспекцията по труда, с който да се заведе дело за несъстоятелност.

Доц. Ковачева подчерта, че жалбите, които получава институцията на омбудсмана, свързани с икономически и социални права, са на второ място след права на потребителите - само за забавени възнаграждения през тази година са получени над 500 жалби, сред които и колективни.

Вторият акцент в дискусията бе изкуственият интелект, който се използва в някои държави в областта на социалните и икономически права.

Обсъдени обаче бяха и възможните проблеми, които могат да възникнат при липса на човешко участие - машините не могат да вземат предвид етичните стандарти, както и спецификата на социалните и икономически права.