Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г. в размер до 14 000 000 лв.

Средствата са за обезпечаване на дейности, свързани с издаването на лични документи.

Разходите се осигуряват за сметка на предвидените средства по централния бюджет за настоящата година.