Остават два дни, в които фирмите могат да подават декларация за плащане на такса смет според генерираното количество отпадък, в Дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община. 

В противен случай таксата смет за бизнеса през 2019 г. е по 10 промила върху отчетната стойност на имотите, напомня зам.-кметът на София Дончо Барбалов.

Единият вариант е фирмите да сключат договор с общината за определен брой съдове за смет и брой извозване на седмица. Цената на контейнерите за 2019 г. е 1340 лв. за един бобър, с извозване веднъж седмично.

Другият вариант е фирмите да сключват договори директно с компании, лицензирани да извозват отпадъци, за което също трябва да подадат декларации в дирекцията.

През 2018 г. общо над 6700 фирми в София са се възползвали от тези възможности да плащат такса смет според количеството отпадък.

За собствениците на жилищни недвижими имоти таксата смет остава както през миналата година - по 1,6 промила върху данъчната оценка.

Срокът за плащане без лихва на последната вноска за такса битови отпадъци също изтича на 30 ноември, напомнят данъчните. След това започват да се начисляват лихви върху дължимата сума.

Промените в закона, с които ще се въведе облагане според количеството отпадък за всички граждани и фирми собственици на имоти, са отложени за 2022 г. Причината е, че през 2021 г. НСИ ще извърши планираното преброяване на населението, което ще уточни броя на ползвателите на услугите.

Крайният срок за плащане на годишния данък сгради и данък МПС за граждани и фирми беше 31 октомври и върху неплатените задължения вече се трупат лихви, напомниха от дирекция "Общински приходи" на Столична община.

Плащане на местни данъци и такси може да се извършва във всеки от 22-та данъчни отдела на Столична община, независимо от адреса на имота или на задълженото лице.

Всички каси разполагат с ПОС устройства за плащане с дебитни или кредитни карти. Друга възможност е по банков път или през интернет страницата на Столична община https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf