Изслушванията на кандидатите за поста генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ) са днес и утре, а в петък Съветът за електронни медии (СЕМ) трябва да оповести победителя.

В тази връзка от Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) - България задават няколко въпроса и изказват някои свои притеснения.

Според тях е спорно доколко при тежкото финансово състояние на БНТ този конкурс е успял да привлече потенциалните кандидати, които биха били най-успешни директори в телевизията.

Кошлуков призна пред СЕМ, че БНТ е във фалит

Кошлуков призна пред СЕМ, че БНТ е във фалит

До края на годината се очаква дефицитът на БНТ да стигне 44 млн. лева

"Дали финансовата несигурност и зависимостта от спасяване от държавата не са отблъснали професионалисти на високо ниво, които изобщо не са подали документи", питат от АЕЖ-България.

От асоциацията задават следните въпроси на участниците в конкурса: 1. Какви мерки ще предприемете за подобряване финансовото състояние на БНТ? 2. Какво ще направите, за да гарантирате публична прозрачност на изразходването на бюджета на БНТ? Ще направите ли регистър на сключените договори с външни продуценти и размера на разходите за БНТ, за да бъде наясно българският данъкоплатец и зрител каква програма купува ръководството на телевизията? 3. Как ще гарантирате редакционната независимост и ненамесата на управляващите в работата на журналистите от телевизията? 4. По какъв начин БНТ ще изпълнява мисията си на обществена телевизия и ефективно ще отразява проблемите на най-слабите и маргинализирани в обществото? 5. Каква е вашата оценка на предходното ръководство на БНТ?

Въпросът, чийто отговор от АЕЖ очакват да чуят най-вече, не е отправен към кандидатите, а към изпълнителната власт, и той е: Как държавата вижда стабилизирането на телевизията? Какви ще са спешните мерки, които правителството ще предприеме, за да стабилизира медията и да не я постави в зависимост от властта?

Емил Кошлуков поема временно БНТ

Емил Кошлуков поема временно БНТ

СЕМ прие оставката на Константин Каменаров

Други важни въпроси АЕЖ отправят към законодателната власт. Предстои скорошна ревизия на Закона за радиото и телевизията, във връзка с Аудиовизуалната директива, като в тази връзка питат: Как измененията ще гарантират по-голямата независимост на БНТ и ще направят обществените медии по-адекватни на съвременността

Също така съвсем скоро предстои да бъде избран нов член на СЕМ от квотата на парламента. Народното събрание има ли намерение да спази Закона за радиото и телевизията и да избере на този пост професионалист с висок обществен авторитет, а не да постави поредното политическо назначение? Независимостта и високият авторитет на Съвета, които са функция на личните качества на неговите членове, са необходимо условие за съществуването на качествени обществени медии, подчертават от АЕЖ. 

Кандидати за нов директор на БНТ са изпълняващият длъжността Емил Кошлуков, както и дългодишните кадри на телевизията Сашо Йовков и Стоил Рошкев. Сред кандидатите е и Сашо Диков.