Почти 50% от пожарните автомобили са от миналия век, а около 40% от пожарникарите нямат задължителните по закон облекла.

Над 80% от горските служители нямат годни защитни средства, ако възникне пожар. Това се казва в открито писмо на фондация "Гората БГ", подкрепено от 50 000 български граждани, организации и експерти.

Те призовават ръководителите на най-важните държавни институции да предвидят пари в плана за възстановяване и устойчивост за купуване на специализирана летателна техника, а в актуализирания бюджет да залегне перо за ремонт и експлоатация на минимум 3 тежки транспортни летателни средства за гасене на пожари.