Одобриха промени в Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания във връзка с въведеното извънредно положение. Това стана ясно на днешния Министерски съвет, проведен чрез видеоконферентна връзка.

Целта е ограничаване на разпространението на вируса, както и осигуряването на защита живота и здравето на хората с увреждания и служителите на Агенцията за социално подпомагане.

С промените се регламентира, че по време на извънредното положение интервютата за подготовка на индивидуалните оценки на хората с увреждания ще се провеждат само по телефона или по електронната поща. По този начин ще се гарантира, че административното обслужване на хората с увреждания няма да се прекъсва.

Беше решено и че индивидуалната оценка на потребностите на хората с увреждания ще се прави по телефона.

При подготовката й служителите на дирекциите "Социално подпомагане" ще провеждат интервю по телефона с хората с увреждания или с техен законен представител.