Омбудсманът Диана Ковачева настоява пенсионерите да получат служебно разпорежданията, в които са посочени преизчислените им пенсии. Тази препоръка тя изпрати до управителя на НОИ Ивайло Иванов.

"Все повече граждани се обръщат с въпроси относно възможността да получат своевременно информация за новия размер на пенсиите им, след тяхното преизчисляване от 25 декември 2021 г. Те изразяват притеснение от невъзможността да получат своевременно информация и при несъгласие или съмнение за допусната грешка, да могат да обжалват административният акт, с който се извършва това преизчисление.

Асен Василев поиска от НС нов модел за пенсиите и нов състав на КЕВР

Асен Василев поиска от НС нов модел за пенсиите и нов състав на КЕВР

ГЕРБ и ДПС подкрепят добавките за пенсиите

Притеснението е породено и от практиката на Националния осигурителен институт (НОИ) да не изпращат разпорежданията, с които служебно се преизчисляват пенсиите на техните адресати, като тези разпореждания могат да бъдат предоставяни само след изричното им поискване", пише проф. Ковачева.

Заради решението на законодателя за служебно преизчисляване на размера на всички пенсии от 25 декември 2021 г., тя смята, че трябва да се разгледа възможността разпорежданията, с които ще бъде удостоверен новия размер на пенсиите, да бъдат изпратени по съответния законов ред на всички пенсионери. Самите разпореждания, освен с уведомителен характер, са и годни за обжалване административни актове.

Хубаво е да се вдигат пенсии, но Димитър Манолов иска да става разумно

Хубаво е да се вдигат пенсии, но Димитър Манолов иска да става разумно

Проблемът е, че увеличението не се случва с оглед на осигурителния принос

Ковачева предупреждава, че не бива да се допуска ситуация, в която възрастните хора, включително и тези с влошено здравословно състояние, да бъдат поставяни в условия, в които да застрашат още повече здравето си, отивайки до офисите на НОИ, особено в момент на увеличаващите се случай на COVID-19 и в разгара на четвъртата вълна на епидемията, за да подадат своите искания за получаване на разпорежданията, с които е преизчислена пенсията им.