Замърсяването на въздуха е по-силен дразнител за хората от по-високите подоходни групи у нас. Например, тези с над 1000 лв. доход на член на домакинството констатират замърсяване в 64% от случаите. Това става ясно от ново социологическо проучване на агенция "Афис". 

Снимка 393391

Източник: Афис

Помолени да посочат две мерки, които биха допринесли най-много за по-чист въздух в тяхното населено място, анкетираните най-често посочват по-ниска цена на електричеството (56%), следвано от намаление на движението с коли (39%), спиране на дим от индустриално производство (23%), домашно отопление с газ (20%). Централното топлоснабдяване, газификацията и електрическото отопление намаляват нуждата от отопление с дърва и въглища.

Фините прахови частици увреждат всички вътрешни органи

Фините прахови частици увреждат всички вътрешни органи

Обикновените хирургически маски не предпазват добре

Уточнява се, че отговорите силно зависят от конкретната ситуация в даденото населено място. Специално в групата, при която преобладава оценката за по-силно замърсяване през последните години, проблемът с колите силно се доближава до този с цената на електричеството (съответно 50 и 53%). 

Големите градове у нас в плен на мръсния въздух

Големите градове у нас в плен на мръсния въздух

И днес се очаква значително превишаване на нормите

В тази връзка от "Афис" коментират, че опитите в последно време да се ограничат замърсяващите коли чрез общонационални екологични данъци целят по-скоро фискален ефект, отколкото екологичен, защото не са диференцирани събразно с големината на населеното място. "Те всъщност слагат спирачка на междуградската мобилност, която замърсява въздуха за минимум хора, а в същото време не намаляват трафика в градовете", посочват от агенцията.

В дни с мръсен въздух болните деца да не ходят на училище, мислят от МОН

В дни с мръсен въздух болните деца да не ходят на училище, мислят от МОН

По-често да се мият училищата, е една от мерките при завишени нива на ФПЧ