Почина бившият член на Управителния съвет на Българската народна банка Боряна Пенчева, съобщават от Централната банка. Управителният съвет на Българската народна банка поднася на семейството и близките й най-искрени съболезнования за тежката и непоправима загуба.

Пенчева е била част от Управителния съвет на Българската народна банка от 2 декември 2012 г. до 1 декември 2018 г.

През 2010 г. - 2012 г. тя беше заместник-министър на финансите и алтернативен управител за България на Международния валутен фонд, управител за България на Черноморската банка за търговия и развитие, на Международната инвестиционна банка, Международната банка за икономическо сътрудничество, заместник-председател на Съвета за координация в борбата с измамите към Министерския съвет.

От 2011 г. тя бе хоноруван преподавател по "Развитие на регионите и инфраструктурата в ЕС" на специалност "Европеистика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

В периода 2002-2009 г. Боряна Пенчева е заемала поста директор на дирекция "Управление на средствата от ЕС" в Министерството на финансите.

През 2001 г. - 2002 г. тя е била изпълнителен директор на Агенцията за насърчаване на търговията към Министерството на икономиката.