Днес е последният ден, в който избирателите с различен постоянен и настоящ адрес, могат да поискат да бъдат вписани по настоящ адрес за евроизборите на 26 май.

Приключва и срокът за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, ако има подадени не по-малко от 10 заявления от хора с трайни увреждания.

Заявленията се подават до кмета. Ако има образувана подвижна избирателна кутия и е назначена Секционна избирателна комисия, избирател с трайни увреждания, който не е подал заявление в срок, може да го направи до 20 май.