Административен съд - Монтана и Административен съд - София-град потвърждават предприетите мерки за закрила спрямо трите деца от село Балша и отхвърлят като неоснователни подадените жалби срещу тяхното предварително изпълнение. Това съобщиха от Агенцията за социално подпомагане.

Съдът в Монтана се е поизнесъл по подадените жалби, с които се оспорват заповедите за настаняване на двете по-големи деца в приемни семейства. В определенията на съдийските състави се посочва, че от приложените доказателства се установява безспорно, че децата се отглеждат в изключително лоши хигиенно-битови условия, които застрашават техния живот и здраве.

Съдът приема, че предварителното изпълнение на заповедите на ДСП-Връбница спрямо двете деца е наложително, тъй като е налице висок риск за техния живот и здраве. По тази причина съдът в Монтана е постановил, че незабавното прилагане на временната мярка за настаняване на две от децата в приемни семейства е правилно.

Социалните спасиха три деца, живеещи в бивш супер

Социалните спасиха три деца, живеещи в бивш супер

Майката и бабата ги хранели предимно с кисело мляко

От Агенцията по социално подпомагане поясняват, че случаят с най-малкото дете (родено през 2019 г.), което е настанено в Център за настаняване от семеен тип, е разгледан от Административен съд София-град.

Според съда са събрани достатъчно сведения, че детето се отглежда в несъответстващи хигиенни условия, при липсата на спазване на минимални изисквания за изхранване, съобразно възрастта му, при липса на средства от майката, както и неглижиране от страна на роднините във връзка с отглеждането му, което поставя под съмнение физическото му оцеляване". Посочвайки това, съдът приема, че е налице необходимост от предприемане на действия за опазване на живота и здравето му.

Социалните служби ще продължат да работят по случаите с цел подкрепа на семейството, за да може децата да се върнат при своите родители.

Припомняме, че на 20 септември стана ясно, че социалните са спасили три деца, живеещи в бивш супер.