Часовете за практическо обучение на кандидат-шофьорите в категория "B" да бъдат обвързани с конкретни групи умения, които трябва да придобият. Това е предложението на работна група, обединяваща представители на институциите и бранша. 

От Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" посочват, че за по-ефективно обучение в предложената за одобрение методика се предвижда за група умения "Управление извън населено място" да се отделят минимум 6 часа, от които поне 3 часа за "Управление по автомагистрала или скоростен път (при възможност) или път с интензивен автомобилен трафик". Подобно изискване се залага за първи път, тъй като досега управлението на магистрала или скоростен път изобщо не е било включено в изискванията за провеждане на шофьорските курсове и се е организирало само при инициатива на инструкторите.

Предвиждат се и поне 10 часа обучение за групата умения "Управление в населено място с голяма интензивност на движение". Най-малко 2 часа ще трябва да покрият курсистите и по компонент "Управление през нощта и в условията на намалена и ограничена видимост". Учебната документация ще влезе в сила заедно с нов механизъм на контрол от страната на ИА "Автомобилна администрация", за да се гарантира, че изискваните часове по отделните компоненти ще се спазват.

Предлагат 42 часа практика за кандидат-шофьорите и 1000 лв. курс

Предлагат 42 часа практика за кандидат-шофьорите и 1000 лв. курс

Компетентни ли са в ИААА да предлагат проверка на умения с виртуални ситуации

За да се покрият ефективно всички компоненти на обучението, се предлага минималните задължителни часове за кормуване да бъдат увеличени на 42 часа. Освен това се предвижда броят на задължителните часове по теоретична подготовка да се намали от 40 на 26 часа.

Според анализ на пътно-транспортните произшествия през 2018 г. смъртността сред шофьорите между 18 и 25 години е с 20% по-висока спрямо останалите водачи, а тенденцията. Именно по тази причина са предложените завишени изисквания, които са били подкрепени от повечето от членовете на работната група.

На дискусията се постави и въпросът дали част от обучението да се провежда на симулатор. Това предложение обаче се отхвърли. Автошколите ще могат да провеждат практични занятия на симулатор, но те няма да се вземат предвид при отчитане на задължителния брой часове по практика, уточняват от Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата".

Шофьорските курсове поскъпват рязко

Шофьорските курсове поскъпват рязко

В сряда ще бъде гласувано задължителните часове по кормуване за бъдещите шофьори да се увеличат от 31 на 45