Община Карлово получи писмо, подписано от вицепремиера Меглена Плугчиева и министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.

С него се предлага да приеме на своето депо 120 000 тона балирани битови отпадъци от София, съобщи БНР.

Общината трябва да отговори до 1 септември дали приема това предложение.

Кметът на Карлово Найден Найденов е категоричен, че жителите на града веднъж вече проявиха разбиране и изпълниха своя граждански дълг и приеха 80 000 тона столичен боклук. Той е категорично против да бъдат приети още столични отпадъци

Днес от 15.30 часа Найден Найденов е поканил ръководството и председателите на групи от общинския съвет, за да ги запознае със съдържанието на писмото.