Министерството на туризма съветва клиентите на организирани туристически пътувания непосредствено преди екскурзията да се уверят отново внимателно в легитимността на туроператора, който са избрали и с който са подписали договор.

Необходимо е да се проверят всички условия на договора и наличен ли е пълният комплект документи за пътуването.

При възможност редно е да бъде посетен офиса на туроператора и на място клиентите да запознаят с документите за дейността му.

От министерството припомнят, че организирано туристическо пътуване с обща цена може да се формира единствено от туроператор, а да се предлага - от туроператор и/или чрез туристически агент. В офиса на организатора на пътуването на видно място трябва да бъде поставено удостоверението за регистрация за извършване на дейността.

Преди сключване на договора задължително трябва да се предостави информация на клиента в писмена форма, която съдържа всички подробности за пътуването. Договорът се сключва писмено и екземпляр от него се предоставя на туриста.

Министерството поддържа Национален туристически регистър, който включва и Регистър на туроператорите и туристическите агенти. В него освен името на фирмата и адресът ѝ се посочва още подробна информация - удостоверение за дейността, единен идентификационен код, заповед за регистрация от Министерството на туризма, заповеди за промяна, за дубликат, за прекратяване на дейността, за заличаване, възстановяване, данни за управляващите лица, данни за застраховката "Отговорност на туроператора" - тя е задължителна за туроператорите и дава възможност да се компенсират клиентите при отклонения или нарушения по договора. Това помага да се направят изводи за коректността на туроператора.

За да бъдат улеснени потребителите в Националния туристически регистър, данните за застраховката са оцветени в червено, ако тя е изтекла, в оранжево - ако изтича до 1 месец, и в зелено, когато е валидна.

От Министерството препоръчват клиентите да прочетат внимателно договорите за пътуването, особено текстовете със ситен шрифт, и дори при най-малко съмнение да се допитват до експертите на Министерството на туризма и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Министерството поддържа на сайта си горещ телефон за сигнали за нередности по Закона за туризма - номерът е 02/90 46 895.

На сайта също е обявена и горещата линия на потребителите. Поместена е също подробна информация какво трябва да знаете, преди да предприемете организирано туристическо пътуване до желана от вас дестинация на адрес http://www.tourism.government.bg/bg/faq/kakvo-tryabva-da-znaete-predi-da-predpriemete-organizirano-turistichesko-putuvane-do-zhelana-ot.

От министерството предупреждават, че всяко устно договаряне за пътуването или по телефона крият рискове, като това важи с още по-голяма сила за посредниците в сайтове, които нямат задължения да носят отговорност и така тя се прехвърля към други партньори по веригата - например хотели, авиокомпании и пр.

Те подчертават, че отношенията трябва да са подплатени с писмени документи и всякакви финансови бонове и бележки за извършени услуги по време на пътуването, за да бъдат предявени за компенсация по-късно при необходимост.

Припомняме, че Министерството на туризма има отношение по компетентност към законовите изисквания, а при такива случаи органът, към който трябва да се обърнат потърпевшите, е Комисията за защита на потребителя (КЗП)и спорът може да се отнесе в съда.

Министерството на туризма също информира КЗП при подобни сигнали и съдейства максимално да бъдат компенсирани основателните претенции на туристите в такива ситуации.