Гражданите могат да проверят номера на избирателната си секция и мястото на гласуване в предстоящите европейски избори по интернет, с SMS или по телефона, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Справките се осигуряват от главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Информация чрез интернет може да получите на адрес: https://www.grao.bg/elections/. Той предоставя и възможност да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място" от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

Информация може да бъде получена и чрез SMS - той трябва да бъде изпратен на 18429, като номерът е единен и за трите мобилни оператора - А1, Теленор и Виваком. Цената на един SMS e 0,25 лв. без ДДС. В текста гражданите трябва да изпишат единствено десетте цифри на своето ЕГН. Системата връща отговор с номера и адреса на избирателната секция.

Информация ца секцията може да се получи и по телефона на номер 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Той е безплатен за цялата страна.