Спасителният център за диви животни "Зелени Балкани" и застрахователното дружество "Армеец" пуснаха на свобода 5 малки ловни соколчета.

Птиците носят имената Арго, Ирис, Полет, Вихър и Огън. Те потеглиха към адаптационните волиери в гората край Стара Загора на 16 май и вече са в естествения си хабитат.

Излюпиха се първите ловни соколчета

Излюпиха се първите ловни соколчета

В центъра има 4 размножаващи се двойки с 22 яйца

Соколчетата бяха излюпени в Спасителния център през април и са втората група, която се разселва за 2017-а година. Освобождаването на 5-те млади птици е част от проекта "Завръщането на ловния сокол в България".

От 2015 г. до сега със съдействието на застрахователното дружество "Армеец", "Зелени Балкани" са отгледали и освободили в природата над 60 млади птици. Тази година предстои спасителният център да пусне на свобода още 20 ловни соколчета.

Разселиха 45 ловни соколчета

Разселиха 45 ловни соколчета

По програмата "Завръщане на ловния сокол в България"

Основна цел на центъра "Зелени Балкани" е малките соколи да се адаптират успешно в естествена среда, поради което следят движението им през първите месеци.