Почти 10 000 души в нужда ще получат хранителни продукти от Българския червен кръст в Бургаско, съобщиха от организацията. Поетапното раздаване на хранителните помощи ще започне на 1-ви и ще продължи до 30 септември.

Обект на това дарение са хора, включени в списъците на „Социално подпомагане" - Бургас. Общо ще получат по близо 15 килограма хранителни продукти. Помощта става чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). Тази година кампанията на БЧК ще продължи до 30 септември.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци в обособените за целта 13 пункта, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.