РИОСВ - Благоевград задължи фирма „Благоустройствени строежи" да предприеме мерки за предотвратяване замърсяването на въздуха в село Изгрев край Благоевград.

Това съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията, цитирани от Радио Благоевград.

Това стана след проверка по сигнал за силен шум и обгазяване на с. Изгрев от дейността на асфалтосмесителна инсталация, собственост на фирмата.

Според подателите на сигнала, благоевградското село се обгазява особено силно сутрин, включително в събота и неделя.

Проверката на инспекцията е показала действително замърсяване на населеното място с дим, който е достигал на 500 м. от комина на инсталацията.

Според експертите, причина за замърсяване на въздуха в ранните часове на деня е наличието на температурна инверсия.

Работещите на площадката на "Благоустройствени строежи" бетонов център и ТМСИ са източник на неорганизирани емисии и замърсяват с прах село Изгрев, установи още РИОСВ.

На дружеството са дадени предписания да не започва каквато и да е производствена дейност преди 8.00 часа сутрин, както и през целия ден в неделя.

До 15 септември "Благоустройствени строежи" трябва да извърши собствени измервания върху конценрацията на прах и нивата на шум в населеното място, като целта е да са провери дали се спазват екологичните норми.

В случай, че се установи неизпълнание на дадените предписания, РИОСВ ще санкционира фирмата с 2 000 до 20 000 лв.

Рано тази сутрин е направена нова внезапна проверка на инсталацията и е констатирано, че тя не работи. Към момента "Благоустройствени строежи" ООД има наложена ежемесечна санкция в размер на 340 лв. за превишение на нормите за прах изпускан в атмосферния въздух от обекта в с. Изгрев.