РИОСВ-Бургас наложи санкция в размер на близо 300 хиляди лева на пречиствателната станция „Равда - Слънчев бряг" за замърсяване на крайбрежните морски води над допустимите норми.

От регионалната инспекция са наложили две санкции - 272 920 лв. и 26 020 лв., съответно за новата и старата част на обекта, съобщиха от Министерство на околната среда и водите.

С глоба от 2 хил. лева РИОСВ - Бургас е наказала и „Чикън Груп" ООД, след като е установено, че работи без локално пречиствателно съоръжение.

С малко над 15 000 лв е санкционирана  и компанията "Лукойл Нефтохим Бургас" АД - за Централна пречиствателна станция на основната площадка на комбината. Наложени са и четири нови текущи месечни санкции на рафинерията за неспазване на норми за допустими емисии от неподвижни източници общо в размер на 517 лв. Еднократната глоба на фирмата за замърсяване на почва при разлива на бензин вследствие на криминален пробив до р. Чакърлийка в началото на октомври е 118 лв.

През изминалия месец РИОСВ в страната са наложили 23 санкции за повече от 300 хил. лева за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми. Акцент в контролната дейност на регионалните инспекции през месец ноември са контролните проверки на обекти, които заустват отпадъчни води във водни обекти.

Общо за ноември експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите са извършили проверки на 1846 обекта и са дали 1014 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Съставени са 145 акта и са издадени 95 наказателни постановления на обща стойност 258 450 лв.