През миналата седмица експерти на РИОСВ - Русе са взели 4 водни проби от изхода на пречиствателните съоръжения на фирми от с. Ценово и гр. Бяла в област Русе и селата Самуил и Липник, Разградско.

Взимането на тези проби се планира предварително и се извършва два пъти в годината.

Целта е да се установят евентуални превишения на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните води, записани в разрешителните им за заустване, предаде ruseinfo.net.

Междувременно продължават контролните проверки във връзка с инвентаризирането на оборудването, потенциално съдържащо полихлорирани бифенили.
През изтеклата седмица са проверени 35 обекта от територията на областите Русе, Разград и Силистра.

Дадени са 148 предписания за спазване на екологичното законодателство и са съставени два акта за установяване на административни нарушения.
Издадени са 7 наказателни постановления за 2110 лева.