В България рискът за всяко дете да почине още преди да е навършило 5 г., е със 70% по-висок от средния за ЕС. Освен това всяка година 7000 деца се раждат, без бременностите на майките да са били проследени от лекар. Това сериозно застрашава здравето както на бебето, така и на родилката.

Данните са от 11 неправителствени организации, ангажирани с проекта "С грижа от 0 до 3".

Припомняме, именно високата детска смъртност е мотивът за по-дългият срок на майчинство в страната ни. 

България е на трето място по висока детска смъртност в ЕС

България е на трето място по висока детска смъртност в ЕС

Детската смъртност рязко намалява през последните десетилетия в Европа

"Една от основните причини за тези дефицити и проблеми са финансовите ограничения на семействата. Не всички родители могат да гарантират на децата си добро здраве и хранене. Малко могат да ги предпазят от заплахи, да отговарят на всичките им нужди, да ги подкрепят емоционално. Именно затова е нужно сътрудничество между правителството, гражданското общество, академичните институции, частният сектор и семействата", се казва ва анализа.

Нужна е и промяна в изпълнението на политиките, за да може децата в България да имат по-добро бъдеще, пишат анализаторите от неправителствения сектор, ангажирани с подобряване на майчино и детско здраве "С грижа от 0 до 3". 

Румъния и България с най-високата детска смъртност в ЕС за 2018 г.

Румъния и България с най-високата детска смъртност в ЕС за 2018 г.

Най-ниските коефициенти са в Естония и Словения

Авторите на проекта препоръчват подход за доближаване до желаните резултати в петте ключови области, по които работи проектът - здраве, пълноценно хранене, сигурна и безопасна среда, ранно учене и отзивчиви родителски грижи, достъп до медикаменти на деца до 3 г. Предлага се едно решение в 5 стъпки, необходими за обогатяването на родителските умения по отношение на пълноценната грижа, при отглеждането на децата в периода от 0 до 3-годишна възраст.

Проектът "С грижа от 0 до 3" стартира през ноември, 2018 г. и е с продължителност до септември, 2022 г. Финансиран е от фондация "Отворено общество", Фондация "Портикус", Амстердам и фондация "Тръст за социална алтернатива", София.

Тревожно увеличена детска смъртност у нас през 2014-та, отчете НСИ

Тревожно увеличена детска смъртност у нас през 2014-та, отчете НСИ

Продължаващо намаляване и застаряване на населението